Fölselen foallow® tar hanteringen av föl ett steg in i framtiden.

Du riskerar inte att dra omkull fölet eller orsaka kraftiga ryck på fölets nacke.

Men inte nog med det, med foallow® kan du även binda upp fölet på ett säkert sätt!

Bland andra så har vi sålt foallow® till SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Och avelsstationen Ortsjöns Hästgård. Se filmen med Be Happy Boy i sin foallow® sele 😊.

Foallow® är alltså en hanterings- och säkerhetssele som är framtagen för att användas av veterinärer, hovslagare, stuterihållare och hemmauppfödare.

Varför foallow® ?

  • Säkerheten ökar
  • Ergonomin förbättras
  • Tid sparas
  • Pengar sparas

Säkerheten ökar genom att förflyttning och uppbindning kan ske under kontrollerade former.

Vid akuta situationer då fölet kan var både stressat och i smärta kan veterinärer mycket lättare komma åt att utföra sitt jobb utan stor risk att skada sig själva eller fölet om det hålls under kontroll med selen.

Ergonomin förbättras då påfrestande arbetsställningar minskar rejält då du inte behöver huka över, hålla om och hålla fast ett motspänstigt föl.

Även ergonomin för fölet förbättras då t.ex. hovvården kan skötas med stöd och i balans, redan innan fölet har egen balans och på ett tidigt stadium.

Tid sparas eftersom hanteringen blir mer effektiv, det gör att det krävs färre personer för att hantera fölet vid olika situationer. När fölet vant sig vid selen klarar man lätt vardagshanteringen men även hovvård, sårskötsel, vaccinationer m.m. ensam. 

Pengar sparas tack vare effektivare hantering och mindre skador.

Redan efter ett års användande visade det sig även att föl som använt selen som liten kördes in på mindre än halva tiden för än vad genomsnittet ligger på och dessutom under mycket lugna former.

Mindre personalkostnader även där alltså 😉

Att träna och hantera ett föl ska vara lugnt, säkert och enkelt tycker vi!

Foallow® är en kvalitetsprodukt med säkerheten i fokus. Den är tillverkad av ett Svenskt företag, Jeppsson P. AB som även syr produkter till polisens insatsstyrka. Därav det lite dyrare priset.

Arbetsmiljöverket i Sverige har strikta föreskrifter gällande hantering av djur. Under 2015 inspekterade 800 gårdar med ett speciellt fokus på hästnäringen. Det är inte alltid lätt att leva upp till alla föreskrifter, speciellt inte när det handlar om fölhantering. Att använda foallow® gör det dock lättare att följa dessa föreskrifter.

Att använda foallow® 

Beställ foallow®