Oavsett om du vill få fölet att stå still, flytta det eller binda upp det är foallow® lätt att använda.

Att stå still med fölet
När du vill stå still med fölet utan att binda upp det kan du använda handtaget på selen för att hålla det på plats. 

Att förflytta fölet
I trånga utrymmen, där du vill ha fölet nära dig för stor precision, använder du handtaget att manövrera med. Ibland kan även bakdelen behövas när man leder fölet om det inte följer med eller gärna backar.

När du har mer utrymme, till exempel på väg till hagen, kan du välja att istället använda ett vanligt grimskaft rep som du fäster i selens handtag. Det ger fölet större frihet att undersöka omgivningen utan att du tappar kontrollen.

Leda i grimskaft med foallow®

Att binda upp fölet
När du binder upp fölet SKA dessutom både bak- och bröstdelen av selen användas. Detta för att uppnå full säkerhet.

Vi rekommenderar även att stoet placeras MITT EMOT fölet. Det hjälper fölet att känna sig tryggt och hålla sig lugnt. Gör gärna så tills fölet helt har vant sig vid att vara fastbundet.

Sätt INTE fast fölet i stallväggen direkt. Låt alltid medhjälpare hålla fast grimskaft repen tills fölet helt har vant sig vid att vara fastbunden.

Vid uppbindning använd ALLTID panikhakar.Fölselen Foallow uppbindning av föl

Fölet är nu säkert på plats. Du når fölet överallt. Du kan tryggt och säkert utföra det du behöver, oftast helt ensam.

Hur du använder foallow©

Beställ foallow©