• Säkerheten ökar
  • Ergonomin förbättras
  • Tid sparas
  • Pengar sparas

Säkerheten ökar
Förflyttning och uppbindning kan ske under kontrollerade former.

Vid akuta situationer då fölet kan var både stressat och i smärta kan veterinärer mycket lättare komma åt att utföra sitt jobb utan stor risk att skada sig själva eller fölet om det hålls under kontroll med selen.

Ergonomin förbättras
Påfrestande arbetsställningar minskar rejält då du inte behöver huka över, hålla om och hålla fast ett motspänstigt föl.

Även ergonomin för fölet förbättras då t.ex. hovvården kan skötas med stöd och i balans, redan innan fölet har egen balans och på ett tidigt stadium.

Tid sparas
Då hanteringen blir mer effektiv gör det att det krävs färre personer för att hantera fölet under träning och vid olika ingrepp. När fölet vant sig vid selen klarar man lätt hovvård, sårskötsel, vaccinationer m.m. ensam.

Pengar sparas.
Detta tack vare effektivare hantering och mindre skador.

Efter ett års användande har det även visat sig, att föl som använt sele som föl körs in på mindre än halva tiden för ett tidigare genomsnitt och under mycket lugnare former.

Mindre personalkostnader även där alltså 😉

Att träna och hantera ett föl ska vara lugnt, säkert och enkelt tycker vi!

Vad är då en fölsele?

Beställ foallow®